Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 1 RESULTS
KEIMENA

Ευτυχής άνθρωπος | Ιβάν Τουργκένιεφ

Εἰς τὰς ὁδοὺς τῆς πρωτευούσης, ἐν πηδήμασι σχεδὸν, διέρχεται ἄνθρωπός τις νέος εἰσέτι.Ἡ ἔκφρασίς του εἶναι εὐθυμότατη καὶ θρασεῖα· οἱ ὀφθαλμοί του λάμπουν, τὰ χείλη του προσπαίζουν, ἐπικάθηται δὲ ἡ …

error: