Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 1 RESULTS
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σύντομος Ομολογία περί της Ορθοδόξου Πίστεως

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριλλος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τοις ερωτώσι και πυνθανομένοις περί της πίστεως και θρησκείας της των Γραικών, ήτοι της Ανατολικής …

error: