Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 2 RESULTS
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σύντομος Ομολογία περί της Ορθοδόξου Πίστεως

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριλλος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τοις ερωτώσι και πυνθανομένοις περί της πίστεως και θρησκείας της των Γραικών, ήτοι της Ανατολικής …

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάρτιος 1821: Ο συνοδικός αφορισμός των Ελλήνων Επαναστατών

Γρηγόριος ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης, καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Οἱ τῷ καθ’ ἡμᾶς ἁγιωτάτῳ, πατριαρχικῷ ἀποστολικῷ καὶ οἰκουμενικῷ θρόνῳ ὑποκείμενοι ἱερώτατοι Μητροπολῖται, καὶ ὑπέρτιμοι καὶ θεοφιλέστατοι Ἀρχιεπίσκοποί τε καὶ …

error: