Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 19 RESULTS
ΠΟΙΗΣΗ

Απιστία

Πολλὰ ἄρα Ὁμήρου ἐπαινοῦντες, ἀλλὰ τοῦτο οὐκ ἐπαινεσόμεθα… οὐδὲ Αἰσχύλου, ὅταν φῇ ἡ Θέτις τὸν Ἀπόλλω ἐν τοῖς αὐτῆς γάμοις ἄδοντα «ἐνδατείσθαι τὰς ἑὰς εὐπαιδίας, νόσων τ’ ἀπείρους καὶ μακραίωνας …

ΠΟΙΗΣΗ

Τα παράθυρα

Σ’ αυτὲς τες σκοτεινὲς κάμαρες, που περνώ μέρες βαρειές, επάνω κάτω τριγυρνώ για νάβρω τα παράθυρα. Όταν ανοίξει ένα παράθυρο θάναι παρηγορία. Πλὴν τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ …

ΠΟΙΗΣΗ

Κεριά

Του μέλλοντος οι μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμμένα — χρυσά, ζεστά, και ζωηρὰ κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερὴ γραμμὴ κεριών σβυσμένων· τα πιὸ …

ΠΟΙΗΣΗ

Δέησις

Πρὸς σὲ τὰς χείρας μου, πρὸς σὲ τοὺς εφθαλμούς μου αίρω, τὰ φλέγοντά μου δάκρυα θυσίαν σοὶ προσφέρω· ετάκη η καρδία μου, ωσεὶ κηρός, εντός μου· ελέησόν με, ο Θεός, …

error: