Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 1 RESULTS
Uncategorized

Ο Λαμπριάτικος Ψάλτης και η πολιτιστική μας κληρονομιά

«”Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν. . . Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα. Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε. Πάσχα, ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. . . Ὦ Πάσχα, λύτρον λύπης. Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα …

error: