Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Όροι Χρήσης

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής η «Εταιρεία»), που λειτουργεί τον διαδικτυακό τόπο www.aristeia.site (εφεξής ο «Ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω αυτού σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των ιστοσελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των video και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Ο χρήστης του ιστοτοτόπου οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους όρους χρήσης και να επισκεφτεί τον ιστότοπο, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσεως από μέρους των χρηστών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, video, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα ανήκουν στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον ιστότοπο, και προστατεύονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στον ιστότοπο δημοσιεύονται με τη σχετική άδεια των κατόχων ή παρατίθενται καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Εάν στον ιστότοπο δημοσιευτεί υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την άδεια του δικαιούχου, θα αποσυρθεί («κατέβει») αμέσως μετά από ειδοποίηση του ίδιου.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια εκπροσώπου της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν’ όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση συνδέσμου ή banner του ιστοτόπου ή των ιστοσελίδων του σε ιστοσελίδες με παράνομα προγράμματα ή πορνογραφικό περιεχόμενο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν εγγυάται και συνεπώς δε ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη, από την χρήση του ιστοτόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, εκπεφρασμένη ή και υποτιθέμενη, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο. Επίσης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες, καθώς και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτύου (internet), σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του ιστοτόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια επιζήμια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον ιστότοπο, είτε για κάποιον άλλο διαδικτυακό τόπο ή server μέσω, των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του ιστοτόπου. Τα κείμενα των αρθρογράφων δεν εκφράζουν σε καμμία περίπτωση την γνώμη, θέση ή άποψη της Εταιρείας ή του ιστοτόπου αυτού, αλλά μόνον τις θέσεις και απόψεις του συντάκτη τους.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (links)

Ευνόητα, λόγω της φύσης, της αρχιτεκτονικής και του περιεχομενικού όγκου του διαδικτύου, δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και σελίδων, στους οποίους ή οποίες τυχόν παραπέμπουμε μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου, ενώ οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο δικτυακός αυτός τόπος για τις ανάγκες των χρηστών του, δύναται να χρησιμοποιήσει πληροφορίες των χρηστών, για υπηρεσίες, όπως είναι η αποστολή μαζικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter), διάφορων ενημερώσεων κι άλλες. Επίσης, δεσμεύεται ότι δε μεταβιβάζει, κοινοποιεί, πωλεί προσωπικά δεδομένα ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες. Στον ιστότοπο υφίσταται λειτουργία μέσω απλής διαδικασίας για τη δυνατότητα διαγραφής των στοιχείων των χρηστών από τα newsletters ή διάφορες ενημερώσεις, καθ’ οποιανδήποτε στιγμή εκφράσουν τη σχετική επιθυμία, καθώς και πραγματοποιείται όταν καταστεί τεχνικά δυνατή.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ COOKIES

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του κάθε επισκέπτη-χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες ή ιστοσελίδες του. Η χρησιμοποίηση των cookies πραγματοποιείται προς διευκόλυνση του κάθε χρήστη για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή, κατά της επίσκεψης κάθε ιστοσελίδας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν τη διαχείριση των cookies για κάθε χρήστη μέσα από τις ρυθμίσεις τους. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, τη διαχείριση – διαγραφή των cookies δύναται να βρει ο κάθε χρήστης-επισκέπτης μέσω επίσκεψης στους ιστοτόπους: www.aboutcookies.org ή www.allaboutcookies.org. Η χρήση των cookies πραγματοποιείται δε προς συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, τα οποία μετρούν ποιες από τις περιοχές καθίστανται πιο χρήσιμες ή δημοφιλείς ή λόγω του marketing. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος δεν αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες των χρηστών-επισκεπτών του. Επιθυμία του ιστότοπου είναι η παροχή ασφαλών κι εύχρηστων υπηρεσιών προς όλους. Η ανάρτηση της παρούσας ιστοσελίδας έγινε για να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν τι είδους πληροφορίες πιθανόν να συλλέγει ο ιστότοπος και πως τις χρησιμοποιεί. Τη στιγμή επίσκεψης του χρήστη στην ιστοσελίδα, συλλέγονται μερικές πληροφορίες, καθώς και κάποιες συνήθειες επισκεπτών, πληροφορίες πολύ γενικές, όπως συνηθίζεται στο διαδίκτυο. Από τον ιστότοπο δεν διασταυρώνονται οι πληροφορίες αυτές με καμία άλλη πηγή. Πρόκειται για ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για να καταλάβουν καλύτερα οι συντελεστές του ιστότοπου τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών προς βελτίωση της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία και ο ιστότοπος αυτός δεν συλλέγουν σε καμία περίπτωση προσωπικές πληροφορίες.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του ιστοτόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του ιστοτόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

error: