Θα εφαρμοστεί ευέλικτη και στοχοθετημένη ευρωπαική κατά κράτος νομισματική πολιτική για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν από την επιδημία;
Η δε Κίνα μπορεί να επιταχύνει την εφαρμογή ευέλικτων και στοχοθετημένων νομισματικών πολιτικών κατά τους επόμενους μήνες για να στηρίξει μια οικονομία που πλήττεται από την επιδημία της νέας πνευμονίας του κοροναϊού (COVID-19), αποφεύγοντας παράλληλα μια πιθανή αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων στις αγορές κεφάλαια και ακίνητα.
Σε πρόσφατη συνάντηση κορυφαίων ηγετών της χώρας, ο Πρόεδρος Xi Jinping δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσαρμογές της μακροοικονομικής πολιτικής για να εμποδίσει την οικονομική ύφεση από το κατάλληλο εύρος. Ο κ. Xi δήλωσε ότι η χώρα θα είναι πιο ευέλικτη στη συνετή νομισματική της πολιτική και θα επικεντρωθεί στην επίλυση πιεστικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού χρέους, της ταμειακής ροής και της ζήτησης για χρηματοδότηση, μάλλον…άγνωστες λέξεις στην απαρχαιωμένη Ευρώπη.
Η Κίνα ζήτησε την αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων δημοσιονομικών πολιτικών και την έγκαιρη θέσπιση νέων μέτρων στήριξης. Οι οικονομολόγοι αναμένουν τα επικείμενα μέτρα προσαρμογής για να συμπεριλάβουν την κεντρική τράπεζα, μειώνοντας περαιτέρω την ποσότητα ρευστότητας που πρέπει να αφήσουν οι εμπορικοί δανειστές ως αποθεματικά, προσφέροντας πιο στοχοθετημένα νέα δάνεια σε εμπορικές τράπεζες και διοχετεύοντας περισσότερα κεφάλαια προσιτές στον κατασκευαστικό, γεωργικό και εμπορικό τομέα, ενισχύοντας τον ρόλο των κρατικών τραπεζών. Την Τετάρτη, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PCB, η κεντρική τράπεζα της χώρας) ανακοίνωσε επιπλέον δάνεια ύψους 500 δισ. Γιουάν (71,2 δισ. Δολάρια) – τρόπους για την ενίσχυση της δανειοδότησης από την κεντρική τράπεζα μέσω εμπορικές τράπεζες. Αυτό είναι εκτός από τα 300 δισεκατομμύρια γιουάν σε δάνεια που προσφέρει η κεντρική τράπεζα για τη στήριξη εταιρειών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της επιδημίας. Η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε “δυναμική προσαρμογή” στην πολιτική της σχετικά με τον συντελεστή των αποθεματικών των εμπορικών τραπεζών στο εγγύς μέλλον και με στοχοθετημένο τρόπο και θα διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση θα είναι πιο περιεκτική και θα στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν φυσικά συγκεκριμένες σκέψεις σχετικά με τη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να μειώσει το επιτόκιο των καταθέσεων αναφοράς, το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο από το 2015 Ο Liu Guoqiang,  αναπληρωτής κυβερνήτης της PCB, δήλωσε πρόσφατα ότι η κεντρική τράπεζα θα εξετάσει να προσαρμόσει το επιτόκιο αναφοράς των επιτοκίων με βάση την οικονομική ανάπτυξη και τα επίπεδα τιμών σε κατάλληλη στιγμή. Φυσικά ολα τα παραπάνω δεν μπορούν να γίνουν σε μια δύσκολη και αναποφασιστική Ευρωπαϊκη νομισματική πολιτική. Αυτές τις μέρες οι υπουργοί οικονομικών θα πρέπει να δείξουν περισσότερη αντοχή, υπομονή αλλα και να γίνουν νεωτεριστές εισάγωντας μια νεα δομή της κεντρικής τραπεζικής που να δώσει διαφορετική  ελευθερια κινήσεων ανά κράτος. Περισσότερη ελευθερία σηματοδοτεί περισσότερη ρευστότητα για να στηρίχθεί η οικονομία, παραμένοντας όμως λιγότερη επιφυλακτική ενόψει της υπερβολικής χαλάρωσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων στις αγορές κεφαλαίων και ακινήτων. Η πρόσφατη ισχυρή ανάκαμψη στην κινεζική χρηματιστηριακή αγορά προκάλεσε ανησυχίες, αλλά εκτιμάται ότι οι κινεζικές χρηματοπιστωτικές αρχές παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τον αυξανόμενο λόγο παγκόσμιας μόχλευσης της χώρας και τον δυνητικό κίνδυνο των  περιουσιακών στοιχείων .

Δεδομένης της έμφασης στην  κατά κράτος νομισματική ευελιξία κατα την  χάραξη πολιτικής είναι πιθανό να επιταχύνουμε τις αντικυκλικές προσαρμογές για να αντισταθμίσουμε τον επιδημιολογικό αντίκτυπο.

Η κάθε Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα πρέπει να αποκτήσει ελευθερία κινήσεων ώστε μειώσει περαιτέρω τους δείκτες απαίτησης ελάχιστων αποθεματικών για τις εμπορικές τράπεζες και περαιτέρω χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους για να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Στην συνέχεια η σταδιακή επανάληψη της βιομηχανικής παραγωγής και των οικονομικών δραστηριοτήτων θα συμβάλει στην τόνωση της ζήτησης για εταιρική χρηματοδότηση, η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει την είσοδο μεγάλου αριθμού κεφαλαίων στο χρηματιστήριο και τη δημιουργία κινδύνου για μια φούσκα περιουσιακών στοιχείων. Η κάθε κεντρική τράπεζα πρέπει να μειώσει  το επιτόκιο δανεισμού πενταετούς διάρκειας, σημείο αναφοράς για στεγαστικά δάνεια και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής να παραμένουν σε επαγρύπνηση ενάντια στην κερδοσκοπία σε πιθανή ακίνητη περιουσία αλλα ταυτόχρονα  να μην χρησιμοποιούν την αγορά κατοικιών για να τονώσουν την οικονομία δημιουργώντας μια νεα φούσκα ακινήτων στο μέλλον. Ο επόμενος στόχος είναι η Επιτροπής Ρύθμισης Τραπεζών και Ασφαλίσεων. Εδώ η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να  διασφαλίσει ότι τα νέα υγιη τραπεζικά δάνεια θα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αντί να εισέρχονται παράνομα στις κεφαλαιαγορές και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα πρέπει η Ευρώπη να παραδειγματιστεί απο την εναπομείνουσα νομισματική πολιτική της Κίνας. Από την έναρξη της επιδημίας, η Κίνα εξέδωσε σύντομα μια σειρά οικονομικών πολιτικών για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εισροής ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, της μείωσης των επιτοκίων δανεισμού για τη μείωση του κόστους επιχειρηματική χρηματοδότηση και μεγάλη προσφορά δανείων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την επιδημία για να αποφευχθεί η διαταραχή των ταμειακών ροών ειδικά των επιχειρήσεων αλλα και του αγροτικού τομέα. Η διασφάλιση της αποτελεσματικής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής ήταν πάντα μια πρόκληση για τους τζέντλεμαν τραπεζίτες. Αυτή τη στιγμή, μια στοχοθετημένη πολιτική κατα κράτος προσέγγιση φαίνεται να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό. Οι εμπορικές τράπεζες είναι πιθανό να μη δουν μία βραχυπρόθεσμα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά η ανάκαμψη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η επανέναρξη των κανονικών οικονομικών δραστηριοτήτων θα βοηθήσουν τις τράπεζες να «απορροφήσουν» ένα ορισμένο ποσό των επισφαλών δανείων. Ας ελπίσουμε η Ευρώπη να  μην αντιμετωπίσει αυξανόμενη πληθωριστική πίεση λόγω των αυξανόμενων τιμών των τροφίμων, κυρίως λόγω βραχυπρόθεσμης έλλειψης εφοδιασμού και των αρνητικών επιπτώσεων της επιδημίας μαθώς  η πληθωριστική πίεση είναι απίθανο να περιορίσει τη νομισματική πολιτική της κάθε χώρας.

Η Ευρώπη χρειάζεται νεωτεριστές τεχνοκράτες και σοβαρούς  υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής που να μην δείξουν ανοχή στον πληθωρισμό καθώς  η κύρια προτεραιότητά τους είναι να αντιμετωπίσουν την καθοδική και αρνητική οικονομική πίεση και να ξεμπλοκάρουν το φρένο της  ανάπτυξη από τον ίδιο μας τον φόβο.

Written by

Γεώργιος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεώργιος Αλεξόπουλος αρθρογραφεί στην Εφημερίδα ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Γεννήθηκε την Πάτρα το 1984. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA στις νέες αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ιδίου τμήματος με εξειδίκευση την Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού έργων υποδομής. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα στα καταλογραφημένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές: Journal of Investment Management and Financial Innovations, Macmillan Palgrave Publishers. Οι τομείς του ερευνητικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την Κοινωνική Οικονομία, την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Οικονομική Οικονομετρία και τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Έχει παρουσιάσει πολλά εθνικά συνέδρια σχετικά με τον τραπεζικό φόρο και τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας δραστηριοποιείται από το 2017 με την ιδιότητα του σαν Researcher at Social Economy Observatory, Greece στο οποίο είναι Responsible Individual development researcher of a development of new models corporate governance study between social enterprises, and development researcher of econometric models of Internationals Credit Flow measurement developed through the Social Economy