Θέλεις ανεξάρτητη ενημέρωση;

Showing: 245 RESULTS
ΠΟΙΗΣΗ

Ένας γέρος

Στου καφενείου του βοερού το μέσα μέρος σκυμένος στο τραπέζι κάθετ’ ένας γέρος ˚ με μίαν εφημερίδα εμπρός του, χωρὶς συντροφιά. Και μες στων άθλιων γηρατειών την καταφρόνεια σκέπτεται πόσο …

ΠΟΙΗΣΗ

Τείχη

Χωρὶς περίσκεψιν, χωρὶς λύπην, χωρὶς αιδὼ μεγάλα κ’ υψηλὰ τριγύρω μου έκτισαν τείχη. Καὶ κάθομαι καὶ απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δὲν σκέπτομαι: τὸν νουν μου τρώγει αυτὴ η τύχη. διότι …

KEIMENA

Περί νηστείας λόγος Α´ | Μέγας Βασίλειος

Σαλπίσατε, φησίν, ἐν νεομηνίᾳ, σάλπιγγι ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ὑμῶν. Τοῦτο πρόσταγμα ἐστι προφητικόν. Ἡμῖν δὲ πάσης σάλπιγγος μεγαλοφωνότερον, καὶ παντὸς ὀργάνου μουσικοῦ εὐσημότερον, τὴν προάγουσαν τῶν ἡμερῶν ἑορτὴν ὑποσημαίνει …

KEIMENA

Επιστολή παραμυθητική προς την ομόζυγον Αρινθαίου | Μέγας Βασίλειος

Τὸ μὲν ἀκόλουθον ἦν καὶ ὀφειλόμενόν σου τῇ διαθέσει αὐτοὺς ἡμᾶς παρεῖναι καὶ συμμετέχειν τῶν γινομένων. Οὕτω γὰρ ἂν ἑαυτῶν τε τὴν λύπην κατεπραΰναμεν καὶ τῇ σῇ σεμνότητι τὸ τῆς …

KEIMENA

Λόγος α΄. Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδύτητα | Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ ἡ ἀρχὴ δεξιά, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα· εἴπωμεν, ἀδελφοὶ, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, μὴ ὅτι τοῖς δι᾿ ἀγάπην τι πεποιηκόσιν, ἢ πεπονθόσι· συγχωρήσωμεν πάντα …

KEIMENA

Επιστολή παραμυθητική προς την ομόζυγον Νεκταρίου | Μέγας Βασίλειος

Ἔμελλον ἀποσιωπᾶν πρὸς τὴν κοσμιότητά σου, λογιζόμενος ὅτι, ὥσπερ ὀφθαλμῷ φλεγμαίνοντι καὶ τὸ ἁπαλώτατον τῶν παρηγορημάτων ἀνίαν ἐμποιεῖ, οὕτω καὶ ψυχῇ ὑπὸ θλίψεως βαρείας κεκακωμένῃ, κἂν πολλὴν παράκλησιν φέρῃ, ὁ …

KEIMENA

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι: Οι Στοχασμοί του Διονυσίου Σολωμού

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι είναι από τα κορυφαία έργα του Σολωμού και της νεοελληνικής ποίησης γενικότερα. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι είναι το έργο ζωής του Σολωμού, αφού, όπως φαίνεται, τον απασχόλησε σε …

error: