“Η Pfizer/BionNTech επίσης εισάγει ένα συστατικό που εξάγεται από ένα θαλάσσιο ασπόνδυλο, το mNeonGreen, μέσα στο εμβόλιό της. Το συστατικό αυτό έχει βιο-φωταυγείς ιδιότητες, που το καθιστούν χρήσιμο για σκοπούς ιατρικής απεικόνισης, αλλά είναι ασαφές γιατί ένα ενέσιμο εμβόλιο θα χρειαζόταν να έχει αυτή την ιδιότητα. Το mNeonGreen έχει άγνωστη αντιγονικότητα”!

Στο εξώδικο που μόλις κατατέθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων από δύο κορυφαίους επιστήμονες της ηπείρου μας, το ένα σοκ διαδέχεται το άλλο: το “εμβόλιο της Pfizer/Biontech περιέχει συστατικά οπτικού εντοπισμού. Ενδεχομένως προκαλεί στειρότητα στις γυναίκες”!

Εξώδικο: Σταματήστε τώρα την διαδικασία για το “εμβόλιο” της Pfizer/Biontech!

Φέρω σήμερα στην δημοσιότητα το εξώδικο των διακεκριμένων ιατρών Wolfgang Wodarg (Γερμανία) και Michael Yeadon (Μεγάλη Βρετανία). Το εξώδικο φέρει ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 2020. Απευθύνεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Φαρμακευτικά Προϊόντα (Committee for human medicinal products – CHMP) και την Ομάδα Εργασίας του EMA για την πανδημία COVID-19 (COVID-ETF).

Τί αιτούνται:

(α) Tην επείγουσα παύση της διαδικασίας Φάσης ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών για το εμβόλιο της Pfizer/Biontech με ονομασία BNT162b, μέχρι ο σχεδιασμός της μελέτης να αναθεωρηθεί για να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που εκτίθενται στο Εξώδικο, και

(β) την επείγουσα παύση όλων των άλλων κλινικών δοκιμών υποψηφίων εμβολίων σχεδιασμένων να εμποδίζουν την μετάδοση του ιού από τον λήπτη του εμβολίου σε άλλους και/ή να αποτρέπουν ή να μετριάζουν τα συμπτώματα της COVID-19, για τους οποίους τεστ PCR είναι το κύριο αποδεικτικό στοιχείο μόλυνσης.

Το αίτημα κατατίθεται για να παύσουν οι διαδικασίες που προηγούνται: Έγκρισης Εκτάκτου Ανάγκης / Υπό Όρους Έγκρισης και/ή Έγκρισης Χωρίς Περιορισμούς (Emergency Authorization/Conditional Approval and/or Unrestricted Authorization).

Αιτιολογική Έκθεση που προκαλεί σεισμό!

Στην Αιτιολογική τους Έκθεση, οι δύο διαπρεπείς επιστήμονες σημειώνουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται επείγουσας παύσης της διαδικασίας ελέγχων και αδειοδότησης:

(α) Το υφιστάμενο μελετητικό σχέδιο για την Φάση II/III των δοκιμών του εμβολίου BNT162b τηςPfizer/BioNTech “είναι ανεπαρκές για την ακριβή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας”. Ομοίως και για τα λοιπά αξιολογούμενα υποψήφια εμβόλια.

(β) Το πρωτόκολλο δοκιμών της Pfizer/BioNTech και των άλλων δεν είναι επί του παρόντος σχεδιασμένα για να καθορίζουν αν μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός “να σταματά η μετάδοση του ιού και να να μειωθεί η νόσηση και οι θάνατοι από COVID-19”.

(γ) Τόσο το εμβόλιο της Pfizer/Biontech όσο και τα λοιπά αξιολογούμενα βασίζονται σε δοκιμές RT-qPCR, οι οποίες τεκμηριώθηκε πως “ενδέχεται να οδηγούν σε ψευδή θετικά αποτελέσματα”, όταν μάλιστα τα τεστ PCR λαμβάνονται υπόψιν ως η μόνη αποδεικτική μέθοδος για την μόλυνση από τον Νέο Κορονοϊό 2019.

(δ) Για να λειτουργήσει ένα εμβόλιο, το ανοσοποιητικό μας σύστημα πρέπει να τονωθεί, ώστε να παράγει εξουδετερωτικό αντίσωμα, σε αντίθεση με ένα μη-εξουδετερωτικό αντίσωμα.

Ένα εξουδετερωτικό αντίσωμα μπορεί να αναγνωρίσει και να δεσμευτεί σε κάποια περιοχή του ιού, και στη συνέχεια επιβάλει στον ιό είτε να μην εισέλθει, είτε να μην αναπαραχθεί στα κύτταρα. Ένα μη εξουδετερωτικό αντίσωμα μπορεί να συνδεθεί με τον ιό, αλλά για κάποιο λόγο, το αντίσωμα δεν εξουδετερώνει τη μολυσματικότητα του ιού.

Σε ορισμένους ιούς, εάν ένα άτομο φιλοξενεί ένα μη-εξουδετερωτικό αντίσωμα έναντι του ιού, επακόλουθη μόλυνση από τον ιό μπορεί να προκαλέσει μια πιο σοβαρή αντίδραση στον ιό, λόγω της παρουσίας του μη-εξουδετερωτικού αντισώματος. Το φαινόμενο ονομάζεται Εξαρτημένη Ενίσχυση Αντισωμάτων (Antibody Dependent Enhancement – ADE).

Πρόκειται για συνηθισμένο πρόβλημα με τον ιό του δάγκειου πυρετού, τον ιό Ebola, τον ιό HIV, τον RSV και την οικογένεια των κορονοϊών.

Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα της ADE είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο πολλές προηγούμενες δοκιμές εμβολίων για άλλους κορονοϊούς απέτυχαν: Εάν αυτή η αντίδραση εμφανιστεί, η απόκρισή του ατόμου στον ιό μπορεί να είναι χειρότερη από την αντίστοιχη απόκρισή τους, εάν δεν είχε ποτέ αναπτύξει πρώτα ένα αντίσωμα.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερφλεγμονώδη απόκριση, καταιγίδα κυτταροκινών, και μια γενική απορύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος, που επιτρέπει στον ιό να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη στους πνεύμονες και σε άλλα όργανα του σώματος. Επιπλέον, νέοι τύποι κυττάρων σε όλο το σώμα είναι πλέον ευαίσθητοι σε ιογενείς λοιμώξεις, λόγω της πρόσθετης πορείας εισόδου που αποκτά ο ιός.

Τα παραπάνω ισχύουν ιδιαιτέρως στην περίπτωση της οικογένειας των ιών SARS.

(ε) Καμία από τις μεθοδολογίες για τα υποψήφια εμβόλια δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει αν το εμβόλιο δύναται να μειώσει τα έντονα συμπτώματα COVID-19 ορισμένα ως: εισαγωγές σε νοσοκομείο, μονάδες ΜΕΘ ή θάνατο.

(στ) Τα πρωτόκολλα που έχουν υποβληθεί για έλεγχο δεν έχουν σχεδιαστεί να διαπιστώνουν αν το εμβόλιο δύναται να διακόψει την μετάδοση του ιού.

(ζ) Οι παραπάνω αδυναμίες καθιστούν τα εξεταζόμενα εμβόλια ως ένα είδος θεραπευτικού φαρμάκου, με την διαφορά πως το εμβόλιο παρέχεται σε υγιέστατους ανθρώπους με εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο να προκληθούν οι παραπάνω πιθανές σφοδρές επιβλαβείς αντιδράσεις ανοσοαπόκρισης.

(η) Στον υποψήφιο εμβόλιο Pfizer/BioNTech τύπου mRNA, η πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) βρίσκεται στην επίστρωση νανοσωματιδίων λιπαρών λιπιδίων γύρω από το mRNA. 70% των ανθρώπων δημιουργούν αντισώματα στην PEG και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, δημιουργώντας μια ανησυχητική κατάσταση όπου πολλοί θα μπορούσαν να έχουν αλλεργικές, δυνητικά θανατηφόρες, αντιδράσεις σε ένα εμβόλιο που περιέχει PEG. Τα αντισώματα PEG μπορούν επίσης να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

Συστατικά απεικόνισης και εντοπισμού

Το Pfizer/BioNTech εισάγει επίσης ένα συστατικό που προέρχεται από ένα θαλάσσιο ασπόνδυλο, το mNeonGreen, στο εμβόλιό της. Το συστατικό έχει ιδιότητες βιοφωταύγειας, καθιστώντας το ελκυστικό για ιατρικούς σκοπούς απεικόνισης, αλλά δεν είναι σαφές γιατί ένα ενέσιμο εμβόλιο θα πρέπει να έχει αυτή την ιδιότητα. Το mNeonGreen έχει άγνωστη αντιγονικότητα.

Στειρότητα στις γυναίκες

Αρκετοί τύποι υποψήφιων εμβολίων αναμένεται να προκαλέσουν το σχηματισμό χυμικών αντισωμάτων κατά των πρωτεϊνικών ακίδων του SARS-CoV-2. Τέτοια είναι η Syncytin-1. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη εάν αντισώματα κατά των πρωτεϊνών των ιών SARS θα ενεργούσαν επίσης σαν αντισώματα κατά της Syncytin-1: Αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει τον σχηματισμό πλακούντα, που θα είχε ως αποτέλεσμα οι εμβολιασμένες γυναίκες να καταστούν ουσιαστικά στείρες.

Από όσα γνωρίζουμε, η Pfizer/BioNTech δεν έχει ακόμη παράσχει πληροφορίες, σχετικά με (πιθανούς) ειδικούς κινδύνους γονιμότητας που προκαλούνται από αντισώματα ένεκα του εμβολιασμού με το εξεταζομενο εμβόλιό της.

Το πρωτότυπο έγγραφο

Παραθέτω εδώ το πρωτότυπο έγγραφο της Αίτησης. Έχω πλήρη πεποίθηση πως θα το μελετήσουν και θα αξιολογήσουν την βασιμότητα των αναφερομένων σ’ αυτό, όχι μόνον οι ευσυνείδητοι επιστήμονες όλων των κλάδων, αλλά και οι ανεξάρτητοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης – και βεβαίως οι πολιτικοί:

που συνειδητοποιούν πως τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για πολιτική καθοδήγηση βασισμένη στην επιστημονική αλήθεια και την προτεραιότητα στο ανθρώπινο πρόσωπο.

Υποστηρίξτε μας με μια δωρεά

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.