Στο 80% ανέρχεται το ποσοστό των πολιτών που δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τις ασφαλιστικές παροχές. Σύμφωνα με έρευνα ασφαλιστικής εταιρίας, μόνον το 28% των ερωτηθέντων είναι συνταξιοδοτικά εγγράμματοι και η πλειοψηφία αυτών είναι συνταξιούχοι ενώ το 82% των πολιτών δεν γνωρίζει αν οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης είναι επαρκείς.

Η πλειοψηφία των πολιτών αδυνατεί να κατανοήσει και να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις που αφορούν τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, δηλαδή σε θέματα που αφορούν τα: επιτόκια των δανείων και των αποταμιευτικών λογαριασμών, την ασφάλιση υγείας και ζωής, την ικανότητα σύγκρισης ανταγωνιστικών προσφορών και τον σωστό προγραμματισμό για τις μελλοντικές τους χρηματοοικονομικές ανάγκες, τα οποία τους παραμένουν άγνωστα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 76% των πολιτών δεν καλύπτεται με ιδιωτική ασφάλιση, ενώ το 24% διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, με το 73% από αυτό το ποσοστό των ασφαλισμένων να έχει ασφαλιστεί για υγεία και μόλις το 2% για σύνταξη.www.grecobooks.com

Ωστόσο ο συνταξιοδοτικός αλφαβητισμός αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα του σωστού συνταξιοδοτικού προγραμματισμού (retirement planning), δηλαδή η ικανότητα προετοιμασίας και κατανόησης των οικονομικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναγκών που θα αντιμετωπίσει ένας πολίτης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής του.

Η υπογεννητικότητα, τα χαμηλά επιτόκια των τελευταίων ετών που επηρεάζουν τις αποδόσεις των ασφαλιστικών ταμείων και το ύψος της περιουσίας τους και τα δημοσιονομικά ελλείμματα τους δημιουργούν πιέσεις τόσο στο μέγεθος των συντάξεων, όσο και στην ποιότητα της ζωής τους.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα,το εκρηκτικό δημογραφικό πρόβλημα και η ανάστροφη εθνική ηλικιακή πυραμίδα, δημιουργούν ένα μοναδικό μείγμα προβλημάτων, που σηματοδοτούν την ανάγκη άμεσης αλλαγής και μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας.

 

 

 

 

 

Originally posted 2018-10-17 09:20:34.