Ἀγαπητὰ νευρόσπαστα, σᾶς κατευχαριστῶ,
σὲ καθεμιά μου προσταγὴ ἐσεῖς τὸ Ναί θὰ ’πῆτε·
τὴν παντοκρατορία μου σ’ ἐσᾶς τὴν χρεωστῶ,
καὶ τώρα σᾶς παρακαλῶ… νὰ μὲ ξεφορτωθῆτε.

* Ὁ Ρωμῃός, τεύχος 1. 1883

Originally posted 2020-10-06 22:38:00.